Výstavy - výstavní tituly a šampionáty i mimo ČR

11.02.2018 18:44

 

Ocenění, zadávaná na výstavách psů, se liší podle typu výstavy. Samozřejmě některé tituly jsou společné pro více druhů výstav a také "základní" známky jsou stejné pro všechny výstavy.

Objasněme si tedy nejdříve známky. V přehledu uvádíme známku, v závorce zkratku a také barvu stužky, kterou pes za tu kterou známku získává. 

velmi nadějný (VN) - žlutá stužka
nadějný (N) - bílá stužka
výborný (V) - modrá stužka
velmi dobrý (VD) - červená stužka
dobrý (D) - zelená stužka
dostatečný (dost.) - fialová stužka
nedostatečný

Vystavovaní psi jsou rozdělení do tříd. Již na přihlášce je nutno uvést, do které třídy svého psa hlásíte, jinak je zařazen podle uvážení vystavovatele, což ale pro vás nemusí být vždy výhodné. Jednotlivé třídy jsou rozděleny podle věku a případných titulů, které již pes za svou kariéru získal. 

tř. štěňat - 3-6 měsíců
tř. dorostu - 6-9 měsíců
tř. mladých - 9-18 měsíců
mezitřída - 15-24 měsíců
tř. otevřená - od 15 měsíců bez omezení
tř. pracovní - od 15 měsíců, pouze pro psy a feny s uznanou zkouškou z výkonu (otevírá se jen u některých plemen - služebních, loveckých...)
tř. vítězů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem, příp. titulem národní, klubový vítěz, vítěz speciální výstavy (otevírá se na národních výstavách)
tř. šampionů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem
tř. veteránů - od 8 let neomezeně

(U německých ovčáků se rozdělení tříd mírně liší.)

V uvedených třídách se zadávají výše uvedené známky - pro tř. dorostu jsou to známky VN a N, pro ostatní třídy V až nedostatečná, navíc se zadává pořadí 4 nejlepších jedinců v každé třídě (pouze se známkou V nebo VD) a nejlepší jedinci z každé třídy mohou získat také tituly. 

tř. dorostu - na některých výstavách se nejlepšímu z jedinců ocených známkou VN zadává také Nejlepší dorost
tř. mladých - CAJC
mezitřída, tř. otevřená, pracovní, vítězů a šampionů - CAC, res.CAC
tř. veteránů - Nejhezčí veterán
Další tituly jsou zadávány podle toho, o jaký druh výstavy se jedná. 

Mezinárodní výstava psů - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, CACIB, res.CACIB, BOB, BIG, BIS
Národní výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, NV, BOB, BIG, BIS
Klubová výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, KV, KVM
Speciální výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, VSV

Co tyto zkratky znamenají?
CAJC = Čekatelství šampionátu mladých země, kde se výstava koná; může být udělen mladému psovi a feně, kteří obdrží známku V1; oba držitelé CAJC postupují do soutěže o titul BOB
CAC = Čekatelství titulu Šampion krásy té země, kde se výstava koná (označení tohoto čekatelství se může lišit podle země - v Polsku je to např. CWC, v Rakousku CACA), může být zadán v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní, vítězů a šampionů, každému psovi a feně se známkou V1.
res.CAC (reserve CAC) může být zadán psovi a feně se známkou V2, pokud dosahují takových kvalit, že by jim rozhodčí udělil titul CAC, pokud by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou V1
CACIB = Čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy, zadává se jednomu psovi a jedné feně z konkurence všech, kteří získali v jednotlivých třídách titul CAC
res.CACIB (reserve CACIB) může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru rozšířeného o res.CACe ze třídy, ze které byl pes/fena s uděleným titulem CACIB

Všechny tyto tituly jsou důležité pro získání tzv. kumulativních titulů, o nichž se zmíníme později.
NV = Národní vítěz; KV = Klubový vítěz; VSV = Vítěz speciální výstavy - zadává se na národní či klubové či speciální výstavě analogicky s titulem CACIB
BOB (BEST OF BRED) = Vítěz plemene, do soutěže o tento titul postupují pes a fena, kterým byl zadán titul CACIB (ev. NV, KV nebo VSV), oba CAJC a oba V1 ze tř. veteránů
Zde končí tituly, o něž se ucházejí příslušníci stejného plemene. U všech titulů je velmi podstatné sousloví MŮŽE BÝT UDĚLEN - jejich udělení není nárokové, tj. ne každý jedinec oceněný známkou V1 je získá. Tituly mají být udělovány pouze jedincům vysokých kvalit.

BIG (BEST IN GROUP) nebo BOG (BEST OF GROUP) = Vítěz skupiny (pro každou z 9 skupin FCI) - do soutěže nastupují BOB všech plemen dané skupiny
BOD (BEST OF DAY) = Vítěz dne - zadává se v případě, že výstava je rozdělena do více dnů; nastupují všichni BIG
BIS (BEST IN SHOW) = Nejlepší pes výstavy - do soutěže nastupují všichni BIG, u vícedenních výstav všichni BOD
A nyní slíbené kumulativní tituly. Nemůžeme samozřejmě vyjmenovat podmínky národních titulů všech zemí FCI (Mezinárodní kynologická organizace), proto se zaměříme pouze na tituly naše - české + mezinárodní.

Český Junior Šampion
a) udělení tohoto titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců
b) nejméně dvě čekatelství musí být získána ve třídě mladých (CAJC) a jedno může být získáno ve třídě otevřené, pracovní,
c) mezitřídě nebo vítězů (CAC) a musí být zadáno nejméně od dvou rozhodčích

Český Šampion
a) udělení tohoto titulu je podmíněno 1. u plemen, která mají titul podmíněn zkouškou z výkonu, dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě + absolvováním zkoušky, jež musí být doloženo certifikátem
b) 2. u ostatních plemen čtverým získáním CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.
c) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách a minimálně od dvou rozhodčích.

Český Veterán Šampion
a) pro získání tohoto titulu je musí pes/fena obdržet 3x ocenění výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na MVP

Grand Šampion ČR
a) pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion 
b) je třeba získat 3x CAC ve třídě šampionů na výstavách pod záštitou ČMKU
c) CAC musí být uděleny alespoň dvěma rozhodčími
d) jeden z potřebných CAC je nutno získat na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB

Šampion ČMKU
a) CAC ČMKU se uděluje na národních a mezinárodních výstavách každému pohlaví zvlášť, získá ho jen nejlepší pes a fena plemene (tj. Národní vítěz v případě národní výstavy, CACIB v případě mezinárodní)
b) u plemen, která nemohou získat CACIB, se tento titul uděluje jedinci s oceněním BOB
c) nutno získat 4x CAC ČMKU, z toho min. 2 na mezinárodní výstavě
d) nejméně od 2 rozhodčích
c) dvě výstavní sezóny (sezóna = kalendářní rok)
d) minimálně 2 různí rozhodčí
Titul opravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!


MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY FCI

Interšampion – C.I.B
1. plemena nepodléhající zkouškám z výkonu
a) nutno získat 4x CACIB
b) nejméně od 3 různých rozhodčích
c) čekatelství nejméně ze 3 různých zemí FCI
d) mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 12 měsíců a jeden den
2. plemena podléhající zkouškám z výkonu
a) nutno získat 2x CACIB
b) nejméně od 2 různých rozhodčích
c) čekatelství nejméně ze 2 různých zemí FCI
d) mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 12 měsíců a jeden den

Další výstavy a tituly:
Oblastní výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Oblastní vítěz (pes a fena zvlášť) 
Krajská výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz (pes a fena zvlášť)

I na těchto výstavách postupují nejúspěšnější jedinci z každého plemene do závěrečných soutěží, kde soutěží o např. o tituly Nejlepší mladý pes či fena, Nejlepší veterán a Vítěz krajské (oblastní) výstavy. Poslední jmenovaný je titul nejvyšší, o který soutěží všichni psi a feny s titulem Krajský (Oblastní) vítěz.

FCI Tituly různých zemí:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Slovenský Junior šampion
a) CAJC se uděluje ve třídě mladých každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v SR
b) nutno získat 3x CAJC (z toho aspoň jeden na mezinárodní výstavě ) nebo 2x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (tento CAC již nelze použít pro uznání titulu Slovenský šampion krásy!)
c) nejméně od 2 různých rozhodčích 
d) ve věku psa 9-24 měsíců
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

Slovenský šampion
a) CAC se uděluje každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 ve třídách: mezitřída, otevřená, šampionů (vítězů) na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v SR
b) nutno získat 4x CAC (nejméně jeden CAC musí být získán na mezinárodní výstavě) nebo 3x CAC a 3x Res. CAC, které mohou nahradit 1x CAC ! Potřebný CAC z mezinárodní výstavy může být nahrazen výhradně 3x res. CAC z mezinárodní výstavy!
c) dvě výstavní sezóny (sezona = kalendářní rok)
d) minimálně 2 různí rozhodčí

Slovenský Veterán šampion
a) CAC se uděluje každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 ve třídě veteránů na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v SR
b) nutno získat 3x CAC (nejméně jeden CAC musí být získán na mezinárodní výstavě) 
c) dvě výstavní sezóny (sezona = kalendářní rok)
d) minimálně 2 různí rozhodčí

Slovenský Grand šampion
a) pes/fena musí být držitelem titulu Slovenský šampion krásy
b) je třeba získat 3x CAC ve třídě šampionů na výstavách pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty
c) CAC musí být uděleny alespoň dvěma rozhodčími
d) jeden z potřebných CAC je nutno získat na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB

Slovenský Výstavní šampion
a) po potvrzení titulu Slovenský Grand šampion (vystavení diplomu), musí pes získat 6x čekatelství CAC na speciálních, klubových, národních, celostátních nebo mezinárodních výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku
b) čekatelství CAC musí být uděleny ve třídě šampionů od šesti různých rozhodčích. Čtyři ze šesti čekatelství CAC musí být získané na mezinárodních výstavách.

Slovenský Super Grand šampion
a) po potvrzení titulu Slovenský výstavní šampion (vystavení diplomu), musí pes získat 4x čekatelství CAC na speciálních, klubových, národních, celostátních nebo mezinárodních výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.
b)čekatelství CAC musí být uděleny ve třídě šampionů od minimálně 3 různých rozhodčích. Dvě ze čtyř čekatelství CAC musí být získané na mezinárodních výstavách.

Šampion SKJ
a) po potvrzení titulu C.I.B. / C.I.E. Mezinárodní kynologickou federací FCI (vystavení diplomu), musí pes získat 4x čekatelství CAC na mezinárodních výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.
b) čekatelství CAC musí být uděleny ve třídě šampionů od minimálně 3 různých rozhodčích.
c) akceptované mohou být jen čekatelství CAC, které nebyly použity na jiné šampionáty.

POLSKO
Polský Junior šampion

a) 3x titul Vítěz mladých ve třídě mladých, každému pohlaví zvlášť
b) od 3 různých rozhodčích
c) nejméně jedna výstava musí být mezinárodní nebo klubová
d) čas není omezen


Polský šampion
a) 3x CWC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo šampionů (věk psa či feny nad 15 měsíců)
b) od 3 různých rozhodčích
c) nejméně jedna výstava musí být mezinárodní nebo klubová
d) mezi ziskem prvního a čtvrtého CWC musí uplynout 6 měsíců a 1 den


RAKOUSKO
Rakouský Junior šampion 

a) čekatelství šampiona mladých "Jugendsieger" se uděluje ve třídě mladých každému pohlaví zvlášť na výstavách s udělováním CACA (čekatelství Rakouského šampiona)
b) nutno získat 3x Jugendbester nebo 2x Jugendbester ze třídy mladých a 1x CACA z mezitřídy, třídy otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (toto CACA již nelze použít pro uznání titulu Rakouský šampion krásy!)
c) nejméně od 2 různých rozhodčích 
d) ve věku psa 9 - 24 měsíců
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!


Rakouský šampion
a) CACA a res. CACA se uděluje v mezitřídě, ve třídě otevřené a šampionů každému pohlaví zvlášť na výstavách: mezinárodní, národní a klubová v Rakousku
b) nutno získat 4x CACA v rozpětí nejméně rok a den (z toho 2x z mezinárodní výstavy)
c) nejméně od 3 různých rozhodčích
Pokud získáte tento šampionát, můžete se v Rakousku hlásit už jen do třídy šampionů!
Pozn.: na držitele res. CACA přechází CACA jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě CAC, má již od ÖKV udělen titul Rakouského šampiona


NĚMECKO
Německý Junior šampion 

a) 3x titul čekatelství "Deutscher Jugend-Champion (VDH)" ze třídy mladých (do 18 měsíců), zadává se každému pohlaví zvlášť
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy
Pozn.: na držitele Res.“Deutscher Jugend-Champion“ přechází čekatelsví Deutscher Jugend-Chanpion jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě čekatelství, má již od VDH udělen titul Německého junior šampiona.


Německý šampion
a) 5 čekatelství CAC VDH, z toho minimálně tři z mezinárodních nebo národních výstav
b) mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 12 měsíců
c) čekatelství musí být udělena nejméně třemi různými rozhodčími
d) čekatelství z výstavy VDH-Bundessieger a VDH-Europasieger platí za dvě
e) zadává se v mezitřídě, třídě otevřené a třídě šampionů pro psy a feny zvlášť
Pozn.:na držitele res. CAC VDH přechází CAC VDH jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě CAC VDH, má již od VDH udělen titul Německého šampiona

Německý veterán šampion
a) 3 čekatelství „German Veteran Champion VDH“, z mezinárodních nebo národních výstav, věk nejméně 8 let
b) čekatelství musí být udělena nejméně třemi různými rozhodčími
c) zadává se ve tŕídé veteránů pro psy a feny zvlášť
Pozn.: na držitele Res.“ German Veteran Champion“ přechází čekatelsví German Veteran Champion jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě čekatelství, má již od VDH udělen titul Německého veterán šampiona


ŠVÝCARSKO
Švýcarský šampion
a) 3x CAC
b) alespoň 2 z mezinárodní výstavy
c) mezi prvním a posledním CAC musí uplynout alespoň rok a jeden den
Pozn.: do třídy šampionů lze hlásit i psy s titulem „klubový vítěz“, „národní vítěz“

MAĎARSKO
Maďarský Junior šampion 
a) 3x titul HPJ (Hungaria Prima Junior) ze třídy mladých (do 18 měsíců)
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy

Maďarský šampion
a) 4x CAC z mezitřídy, otevřené, pracovní nebo šampionů, uděluje se každému pohlaví zvlášť
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 2x z mezinárodní nebo klubové výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den

Maďarský Grand šampion
a) 4x CAC výhradně ze třídy šampionů a nejméně 1x BOB
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) pes již musí mít titul Maďarský šampion

Maďarský Show šampion
a) 6x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo šampionů
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 3x CAC musí být z mezinárodní nebo klubové výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den

Maďarský šampion veteránů
a) 3x CAC ze třídy veteránů 
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 1x CAC musí být z mezinárodní výstavy nebo klubové

SLOVINSKO
Slovinský Junior šampion
a) 3x Vítěz mladých (PRM) na národní/mezinárodní výstavě, 1x lze nahradit titulem CAC získaným do 24 měsíců psa v mezitřídě, každému pohlaví zvlášť (tento potom již nelze použít na titul Slovinský šampion)
b) od tří různých rozhodčích 
c) 1x z výstavy mezinárodní 
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

Slovinský šampion
a) 4x CAC udělený v mezitřídě, ve třídě otevřené nebo šampionů každému pohlaví zvlášť
b) od čtyř různých rozhodčích!
c) nejméně 2x z mezinárodní výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den

Slovinský Grand šampion
a) 4x CAC udělený ve třídě šampionů každému pohlaví zvlášť
b) od 3 různých rozhodčích
c) nejméně 3x z mezinárodní výstavy, z toho jeden musí být spojen s titulem BOB

Slovinský veterán šampion
a) 3x ocenění Výborný 1 ve třídě veteránů na mezinárodní/národní výstavé
b) od 3 různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní výstavy
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

CHORVATSKO
Chorvatský Junior šampion
a) 3x titul Prvak mladich ze třídy mladých každému pohlaví zvlášť, 1x lze nahradit titulem CAC získaným do 18 měsíců psa
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) typ výstavy není určen
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

Chorvatský šampion
a) 4x CAC udělený v mezitřídě, ve třídě otevřené nebo šampionů každému pohlaví zvlášť
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 2x z mezinárodní výstavy
d) není omezeno časově

Chorvatský veterán šampion
a) 3x Vítěz veteránů 
b) nejméně od 2 různých rozhodčích
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

Absolutní chorvatský šampion
-pro pracovní plemena, uděluje se po získání titulu Chorvatský šampion a Chorvatský šampion práce


RUMUNSKO
Rumunský Junior šampion
a) 2x titul CAJC
b) nejméně od 2 různých rozhodčích
c) 1x z výstavy mezinárodní

Rumunský šampion
a) 3x CAC
b) nejméně od 3 různých rozhodčích
c) 1x CAC z mezinárodní, 1x CAC z národní/klubové, 1x CAC ze šampionátové výstavy
d) nejméně za 7 měsíců

Rumunský šampion „cum laudae“
a) 2x CACL ze třídy šampionů
b) pes musí být již Rumunský šampion

Rumunský veterán šampion
a) 2x CAC ze třídy veteránů
b) pes musí být již Rumunský šampion

SAN MARINO
Junior šampion San Marina
a) 2x Výborný 1 ve třídě mladých
b) není časově omezeno

Šampion San Marina
a) 3x CAC z mezitřídy, otevřené nebo šampionů
b) mezi prvním a posledním CAC rozestup alespoň 6 měsíců
c) od 3 různých rozhodčích
nebo na mezinárodní výstavě: 2x CAC, od 2 rozhodčí, rozestup 6 měsíců

Grandšampion San Marina
a) 3x CAC ze třídy šampionů (alespoň 1 z mezinárodky, 1 společně s BOB z mezinárodky)
b) alespoň 2 CAC od 2 rozhočích
c) není časově omezeno

LUCEMBURSKO
Junior šampion Lucemburska
a) 1x vítězství na mezinárodní výstavě ve třídě mladých (CACIB Luxembourg)
V Lucembursku opravňuje k nástupu do třídy šampionů, v jiných zemích NE!

Šampion Lucemburska
a) 2x CAC ze třídy otevřené od dvou různých rozhodčích v průběhu 2  let, minimálně 1 CAC musí být z mezinárodní výstavy, druhý může být z výstavy klubové
b) nebo 1x CAC získaný na mezinárodní výstavě ve třídě šampionů

SRBSKO
Srbský junior šampion
a) 1x CAJC ve třídě mladých

Srbský šampion
a) 2x CAC z mezitřídy, otevřené nebo 1x CAC ze třídy šampionů

BELGIE
Šampion Belgie
a) 4x CAC, který se zadává ve třídě otevřené i šampionů
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok
e) CAC získaný na výstavě organizované Royal Society St. Huberts platí za dva (ale ne vícekrát než jednou!)
Pozn.: pozor, organizátorů výstav je více!

HOLANDSKO
Holandský šampion
a) 4x CAC ze třídy mladých, otevřené,pracovní nebo šampionů
b) 4x res.CAC mohou nahradit 1x CAC
c) alespoň od 2 různých rozhodčích
d) poslední CAC musí pes dostat nejdříve ve věku 27 měsíců
Pozn.: pokud je jeden z titulů CAC získán na výstavě v Amsterodamu, postačí celkem 3x CAC; totéž platí o titulu CAC z klubové výstavy

ITÁLIE
Šampion Itálie

a) CC (obdoba CAC) se nezadává ve třídě šampionů, o jeden CC soutěží vítězové tříd otevřené a mezitřídy, psi a feny zvlášť, je třeba 6x CC
(2x z mezinárodní, 2x z národní a 2x ze speciální nebo klubové výstavy)

MONAKO
Monacký šampion krásy
a) 2x CAC ze třídy otevřené nebo pracovní
b) rozestup alespoň rok a jeden den

MONTE CARLO
Šampion Monte Carla
a) 2x CAC od 2 různých rozhodčích (pes s titulem šampion MUSÍ být vystavován ve třídě šampionů)

FRANCIE
Šampion Francie
a)
CACS se zadává pouze ve třídě otevřené, je třeba 3x CACS, nejméně 1x z National elevage nebo Championat se France, 1x z Klubové speciální výstavy a 1x z výstavy mezinárodní

ŘECKO
Šampion Řecka (šampionát mladých nemají)
a) Pes potřebuje 3x CAC od tří různých rozhodčích. Pro pracovní plemena nutno doložit zkoušku. Čas není nijak omezen. O jeden CAC soutěží vítězové otevřené, pracovní a šampionů (mezitřídu zatím nevedou).

ŠPANĚLSKO
Španělský šampion
a)
CAC získaný na výstavě v Madridu (psi, kteří nejsou ze Španělska, jej mohou získat jen ve třídě otevřené)

PORTUGALSKO
Šampion Portugalska
a) 4x CAC
b) 1x CAC z povinné MVP výstavy - CAC-CQ (pořádají se jen dvě do roka v zemi!) a 1x nejméně výborná z povinné klubové výstavy nebo opačně (pak je CAC-CQ z klubové výstavy a nejméně výborná z povinné MVP) + 2x CAC z další dvou výstav - z toho 1x mezinárodní
c) od nejméně tří rozhodčích
d) CAC se ve třídě šampionů neuděluje! Vítězové třídy otevřené a mezitřídy (příp. tř. pracovní) soutěží jen o jeden CAC!

NSKO, ESTONSKO, FINSKO, GRUZIE, IZRAEL, KYPR, LITVA, LOTYŠSKO, NORSKO, RUSKO, ŠVÉDSKO A UKRAJINA

V těchto dvanácti státech má ČMKU uzavřené reciproční dohody o zjednodušených podmínkách pro přiznání junior šampionátů krásy a šampionátů krásy. Jedinou podmínkou je, že máte se svým psem splněného svého národního junior šampiona či národního šampiona krásy.

Junior šampion
1x CAJC ze třídy mladých při splnění výše uvedené podmínky

Šampion
1x CAC z kterékoliv třídy (mezitřída, otevřená, šampionů/vítězů), pokud má pes šampiona z některé země smluvních partnerů viz. nadpis. Zde neplatí nahrazení CAC Res.CAC. Na výstavě nesmí posuzovat rozhodčí ze země, ze které pes/fena pochází!
---
Zdroj: internet