ZÁKLADNÍ POVELY


Žádný základní výcvik se neobejde bez povelů. Nebudu tu zdlouhavě psát, jak jednotlivé povely naučit, ale pokusím se nastínit, jak mají vypadat. Pokud se člověk chystá na zkoušky se psem, je potřeba si uvědomit, že povely, které tu uvedu, jsou standardizované, proto je potřeba pro běžný život si zvolit povely jiné, abychom předešli zbytečnému "ničení si naučeného standardního povelu".

Základních povelů je prakticky 7. Jsou to povely: Ke mně, K noze, Sedni, Lehni, Vstaň, Zůstaň, Volno. 


Ke mně
Zazní-li povel Ke mně, pes by měl přímým směrem běžet k psovodovi.
Zastavit těsně před psovodem a sednout si, tzv. "předsednout před psovoda".
K noze
Tento povel má prakticky dvojí vyložení.
První je přiřazení se k levé noze psovoda a navázat oční kontakt (čemuž se říká základní postoj) a druhé pro chůzi u levé nohy.
1) Po tomto povelu by se pes měl okamžitě přiřadit k levé noze psovoda.
Ideálně tak, aby měl přední packy v úrovni levé nohy psovoda.


Základní postoj:


2) Pes po prvním povelu "K noze" sedí u levé nohy psovoda a navazuje oční kontakt, po druhém povelu "K noze" se psovod rozchází a pes jej následuje.Sedni
Po zaznění tohoto povelu si pes sedá. Sedět by měl rovně, neměl by se vyvalovat na bok a podobně.
Poloha sedni se dělá jak u levé nohy psovoda (pes musí zůstat rovnoběžně s psovodem), tak před psovodem.
Lehni
Po vydání tohoto povelu si pes lehá. Ležet by měl rovně, neměl by se vyvalovat na bok a podobně.
Poloha lehni se dělá jak u levé nohy psovoda (pes musí zůstat rovnoběžně s psovodem), tak před psovodem.
Vstaň
Po zaznění tohoto povelu pes vstává. Stát by měl rovně - přední i zadní končetiny by měly bý zároveň,
neměl by stát křivě, vybočovat do stran a podobně.
Poloha vstaň se dělá jak u levé nohy psovoda (pes musí zůstat rovnoběžně s psovodem), tak před psovodem.
Zůstaň
Neboli - odložení.
Odložení se dělá za chůze a ze základní pozice. Zde se odložení pojí se třemi polohami - sedni (odložení v sedě), lehni (odložení v leže), vstaň (popř. stůj - tedy odložení ve stoje).
Po vyřčení povelu "Zůstaň" pes setrvává téměř nehnutě v dané pozici buď do uvolňovacího povelu nebo do povelu dalšího.  
U zkoušek se dost často povel "Zůstaň" vypouští, protože pes chápe, že má zůstat v té pozici, ve které právě je. 
Např: Povel "K noze" a psovod se rozejde, pes ho následuje, psovod zastaví a pes zaujímá základní postoj, psovod velí "sedni" a od psa odchází. Pes nehnutě sedí. Psovod odchází 30 kroků od psa a na povel rozhodčího (při tréninku až uzná psovod za vhodné) se k psovi vrací a po chvíli zaujímá základní postoj. Tedy psovod se psem ukázali odložení v sedě.
Volno
Je uvolňovací povel.
Tedy pes, po zaznění tohoto povelu, by se měl od psovoda vzdálit aspoň na 10 kroků a "jít si po svém" - odběhnout, čuchat, atd...


---
Další povely:

Aport
Pes je u levé nohy psovoda, psovod pravou rukou háže předmět (nejčastěji dřevěnou činku), na povel "aport" pes vybíhá, bere činku, běží zpět k psovodovi, předsedá před psovoda, činku stále drží a na povel "pusť" odevzdává činku psovodovi a na další povel se řadí k noze.